Septoderm dezinfekce rukou a pokožky 5l

 • Značka Septoderm
 • Produkt č. 64215
 • Expirace 28. 8. 2026
 • Další

Tekutý alkoholový dezinfekční přípravek na bázi kombinovaného účinku alkoholů a KAS, určeno pro dezinfekci kůže pomocí postřiku. Číst dále

Skladem
1 375 Kč

Popis

Tekutý alkoholový dezinfekční přípravek na bázi kombinovaného účinku alkoholů a KAS, určeno pro dezinfekci kůže pomocí postřiku.

Vhodný pro dezinfekci kůže před vpichy a malými zákroky porušujícími integritu kůže.

 • Okamžité použití
 • Snadná aplikace pomocí postřiku
 • Široké spektrum účinnosti
 • Výborná snášenlivost s pokožkou
 • + dermatologicky testovaný

Oblast použití:

Septoderm® spray je vhodný k:

 • dezinfekci kůže před zákroky, injekcemi, odběry krve, biopsií zaváděním kanyl, před ostraněním stehů atp.

 

Návod na použití:

Septoderm® spray se používá neředěný. Aplikuje se na suchou pokožku pomocí postřiku nebo tamponem smočeným v přípravku.

Před zákrokem dodržte expoziční čas nebo nechejte důkladně přípravek na kůži zaschnout. Termoelektrické přístroje používejte až po úplném zaschnutí přípravku.

Neaplikujte v blízkosti očí a sliznic, do ran a na poškozenou kůži.

 

Účinnost:

Baktericidní, plně virucidní, mykobaktericidní, tuberkulocidní, fungicidní

 

Složení:

100 g septoderm® spray obsahuje následující aktivní látky:

45 g etanol

30 g 2-propanol

0,5 g didecyldimethylammonium chlorid

 

NEBEZPEČÍ

Vysoce hořlavá kapalina a páry.

Způsobuje vážné podráždění očí.

Může způsobit ospalost nebo závratě.

Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

POKYNY PRO BEZPEČNÉ ZACHÁZENÍ

Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.

Uchovávejte mimo dosah dětí.

Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení.

Zákaz kouření.

Uchovávejte obal těsně uzavřený.

Nevdechujte mlhu.

Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ ošetření.

Odstraňte obsah/obal jako nebezpečný odpad podle regionálních předpisů.

Používejte přípravek bezpečným způsobem. Před použitím si vždy přečtěte označení a informace o přípravku.

V případě porušení zapečetěného obalu tohoto zboží není z důvodu ochrany zdraví nebo hygienických důvodů možno odstoupit od kupní smlouvy ve lhůtě 14 dní.

 

Používejte biocidy bezpečným způsobem. Před použitím si vždy přečtěte označení a informace o přípravku.

Parametry

Expirace 28. 8. 2026
 • Široký sortiment

  Více než 15 000 položek
  skladem k odeslání

 • Doprava zdarma

  Doprava zdarma

  Pro objednávky od 2999 Kč

 • Rychlé Doručení

  Při objednání do 13 hod
  expedujeme stejný den

 • Výdejna SYROVICE

  Pro osobní vyzvednutí
  Syrovice 274

 • Snadná reklamace

  Vaši případnou reklamaci
  vyřídíme obratem a bez řečí