Septoderm gel 500ml

 • Značka Septoderm
 • Produkt č. 9660
 • Expirace 12. 9. 2026
 • Další

S obsahem zvláčňujících přísad pro extra ochranu pokožky. Číst dále

Skladem
183 Kč

Popis

S obsahem zvláčňujících přísad pro extra ochranu pokožky.

 • Účinná hygienická a chirurgická dezinfekce rukou
 • Rychlá a dlouhotrvající účinnost
 • Široké spektrum účinku včetně plného spektra virů a mykobakterií
 • Zanechává pocit svěží, jemné a vláčné pokožky
 • Příjemná aplikace a nižší spotřeba díky gelové formulaci

Oblast použití:

Septoderm® gel je vhodný pro hygienickou a chirurgickou dezinfekci rukou, a to ve všech typech zdravotnických zařízení, v ústavech sociální péče, v laboratořích, ve farmaceutické a kosmetické výrobě, v institucích, potravinářství, fitness, wellness a beauty sektoru (kosmetika, manikúra, masáže, pedikúry, piercing, tatoo), v komunální sféře, institucích, a dále pro každodenní dezinfekci rukou pro běžné spotřebitele.

 

Návod na použití:

Septoderm® gel se neředí a aplikuje se na čisté, suché ruce. Aplikujte do dlaně ruky dostatečné množství přípravku a vtírejte jej do pokožky rukou tak, aby byly všechna místa na rukou mokrá po stanovenou dobu expozice. Pozor! Při styku s vodou tvoří na pokožce lepivý film.

 

Spektrum účinnosti:

Baktericidní, plně virucidní, mykobaktericidní, tuberkulocidní, fungicidní

 

Složení:

100 g septoderm® gel obsahuje následující aktivní látky:

• 45 g Ethanol

• 30 g Propan-2-ol

Další složení: zvláčňující a ošetřující látky

 

NEBEZPEČÍ

Vysoce hořlavá kapalina a páry.

Způsobuje vážné podráždění očí.

Může způsobit ospalost nebo závratě.

Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

POKYNY PRO BEZPEČNÉ ZACHÁZENÍ

Uchovávejte mimo dosah dětí.

Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení.

Zákaz kouření.

Uchovávejte obal těsně uzavřený.

Zabraňte uvolnění do životního prostředí.

PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.

Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ ošetření.

Používejte přípravek bezpečným způsobem. Před použitím si vždy přečtěte označení a informace o přípravku.

V případě porušení zapečetěného obalu tohoto zboží není z důvodu ochrany zdraví nebo hygienických důvodů možno odstoupit od kupní smlouvy ve lhůtě 14 dní.

 

Používejte biocidy bezpečným způsobem. Před použitím si vždy přečtěte označení a informace o přípravku.

Parametry

Expirace 12. 9. 2026
Aplikační forma Gel
 • Široký sortiment

  Více než 15 000 položek
  skladem k odeslání

 • Doprava zdarma

  Doprava zdarma

  Pro objednávky od 2999 Kč

 • Rychlé Doručení

  Při objednání do 13 hod
  expedujeme stejný den

 • Výdejna SYROVICE

  Pro osobní vyzvednutí
  Syrovice 274

 • Snadná reklamace

  Vaši případnou reklamaci
  vyřídíme obratem a bez řečí